Video’s

Demo Martial Arts Beurs 2013
Demonstratie Martial Arts Beurs 2012
Demo Martial Arts Beurs maart 2011
Saifa
Kumite
Sesan
Gekisai-dai-ichi
Goju Ryu Karate
Gekisai-dai-ichi - Renzoku Bunkai